معنی و ترجمه کلمه vibration absorption به فارسی vibration absorption یعنی چه

vibration absorption


علوم مهندسى : ميرايى نوسان يا ارتعاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها