معنی و ترجمه کلمه vibration damper به فارسی vibration damper یعنی چه

vibration damper


ميراکننده نوسان
علوم مهندسى : نوسانگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها