معنی و ترجمه کلمه vibration-damping به فارسی vibration-damping یعنی چه

vibration-damping


علوم مهندسى : ميرايى نوسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها