معنی و ترجمه کلمه vibrational frequency به فارسی vibrational frequency یعنی چه

vibrational frequency


شيمى : بسامد ارتعاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها