معنی و ترجمه کلمه vibrationless به فارسی vibrationless یعنی چه

vibrationless


علوم مهندسى : بدون لرزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها