معنی و ترجمه کلمه vibratory testing machine به فارسی vibratory testing machine یعنی چه

vibratory testing machine


دستگاه ازمايش نوسان
علوم مهندسى : لرزه سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها