معنی و ترجمه کلمه vibratory به فارسی vibratory یعنی چه

vibratory


)vibrative(ارتعاشى ،اهتزازى ،در اهتزاز،باعث ارتعاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها