معنی و ترجمه کلمه vicar of christ به فارسی vicar of christ یعنی چه

vicar of christ


جانشين يا خليفه ،مسيح ،پاپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها