طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vicarious arousal به فارسی vicarious arousal یعنی چه

vicarious arousal


روانشناسى : انگيختگى مشاهده اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها