معنی و ترجمه کلمه vicarious authority به فارسی vicarious authority یعنی چه

vicarious authority


اختيار از طرف ديگرى ،نمايندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها