معنی و ترجمه کلمه vice admiral به فارسی vice admiral یعنی چه

vice admiral


(نظ ).دريابان
قانون ـ فقه : دريابان
علوم نظامى : دريابان
علوم دريايى : دريابان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها