معنی و ترجمه کلمه vice chief of staff به فارسی vice chief of staff یعنی چه

vice chief of staff


جانشين رئيس ستاد
علوم نظامى : دستيار رئيس ستاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها