معنی و ترجمه کلمه vice presidency به فارسی vice presidency یعنی چه

vice presidency


مقام يا محل اقامت معاون رئيس جمهور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها