معنی و ترجمه کلمه vicinal dihalide به فارسی vicinal dihalide یعنی چه

vicinal dihalide


شيمى : دى هاليد مجاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها