طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vicious به فارسی vicious یعنی چه

vicious


بدسگال ،بدکار،شرير،تباهکار،فاسد،بدطينت ،نادرست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها