طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه victualler به فارسی victualler یعنی چه

victualler


خواربار رسان ،سورسات چى ،کشتى حامل خواربار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها