معنی و ترجمه کلمه victualler به فارسی victualler یعنی چه

victualler


خواربار رسان ،سورسات چى ،کشتى حامل خواربار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها