طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه virus به فارسی virus یعنی چه

virus


زهر،ويروس ،عامل نقل وانتقال امراض
کامپيوتر : ويروس
قانون ـ فقه : سم
روانشناسى : ويروس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها