طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vis a vis به فارسی vis a vis یعنی چه

vis a vis


شخص روبرو،درمقابل ،باهم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها