طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه volatile compound به فارسی volatile compound یعنی چه

volatile compound


شيمى : ترکيب فرار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها