معنی و ترجمه کلمه volatile به فارسی volatile یعنی چه

volatile


حافظه داده پرداز الکترونيکى که با قطع توان الکتريکى پاک ميشود،فرار)farraar(،بخارشدنى ،سبک ،لطيف
علوم مهندسى : سبک
کامپيوتر : فرار
معمارى : فرار
شيمى : فرار
علوم هوايى : ماده اى با فشار بخار زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها