طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه volleyer به فارسی volleyer یعنی چه

volleyer


شليک کننده
ورزش : زننده توپ در هوا قبل از برخورد با زمين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها