معنی و ترجمه کلمه voltage doubler به فارسی voltage doubler یعنی چه

voltage doubler


علوم مهندسى : دو برابر کننده ولتاژ
الکترونيک : تضعيف گر ولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها