معنی و ترجمه کلمه voltage ratio به فارسی voltage ratio یعنی چه

voltage ratio


علوم مهندسى : نسبت ولتاژ

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها