طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه volumetric efficiency به فارسی volumetric efficiency یعنی چه

volumetric efficiency


علوم هوايى : بازده حجمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها