طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه voluntary confession به فارسی voluntary confession یعنی چه

voluntary confession


اعتراف داوطلبانه
قانون ـ فقه : اقرار داوطلبانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها