معنی و ترجمه کلمه vomitive به فارسی vomitive یعنی چه

vomitive


مقى ،برگرداننده ،داروى قى اور،دواى قى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها