طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vote به فارسی vote یعنی چه

vote


اخذ راى ،دعا،راى دادن
قانون ـ فقه : با اکثريت اراء تصويب کردن
روانشناسى : راى دادن
بازرگانى : راى دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها