طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vsam به فارسی vsam یعنی چه

vsam


Virtual Storage Access Method
کامپيوتر : روش دستيابى انباره مجازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها