طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vulcanologist به فارسی vulcanologist یعنی چه

vulcanologist


)volcanologist(دانشمند اتشفشان شناس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها