طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wabble به فارسی wabble یعنی چه

wabble


جنبيدن ،تلوتلو خوردن ،يله رفتن

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها