معنی و ترجمه کلمه wade into the water به فارسی wade into the water یعنی چه

wade into the water


ورزش : راه رفتن در اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها