معنی و ترجمه کلمه wage rate به فارسی wage rate یعنی چه

wage rate


عمران : نرخ دستمزد
بازرگانى : نرخ مزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها