طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wagon به فارسی wagon یعنی چه

wagon


)waggon(واگن ،ارابه ،بارکش ،با واگن حمل کردن
عمران : واگن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها