معنی و ترجمه کلمه wagtail به فارسی wagtail یعنی چه

wagtail


چاپلوسى کردن ،دم تکان دادن ،نوعى گنجشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها