معنی و ترجمه کلمه wain به فارسی wain یعنی چه

wain


ارابه سنگين و بزرگ ،گارى ،واگن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها