معنی و ترجمه کلمه wait a bit به فارسی wait a bit یعنی چه

wait a bit


اندکى ( يا يک خرده ) صبرکنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها