معنی و ترجمه کلمه wait a minute به فارسی wait a minute یعنی چه

wait a minute


يک دقيقه صبر کنيد،اندکى صبر کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها