معنی و ترجمه کلمه wait on به فارسی wait on یعنی چه

wait on


)wait upon(پيشخدمتى کردن ،خدمت رسيدن و خدمت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها