طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wait upon به فارسی wait upon یعنی چه

wait upon


)wait on(پيشخدمتى کردن ،خدمت رسيدن و خدمت کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها