معنی و ترجمه کلمه waiver clause به فارسی waiver clause یعنی چه

waiver clause


بازرگانى : شرط اسقاط حق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها