معنی و ترجمه کلمه wake light به فارسی wake light یعنی چه

wake light


علوم نظامى : چراغ تشخيص خط حرکت ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها