معنی و ترجمه کلمه walking chair به فارسی walking chair یعنی چه

walking chair


چارچوب غلتک دار که کودکان دست خود را بدان گرفته راه رفتن مى اموزند

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها