معنی و ترجمه کلمه walking ring به فارسی walking ring یعنی چه

walking ring


ورزش : پيست بيضى شکل براى راه بردن و گرم کردن اسب پيش از مسابقه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها