طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wall energy به فارسی wall energy یعنی چه

wall energy


علوم هوايى : انرژى در واحد سطح مرز مشترک بين حوزه هاى مغناطيسى مختلف الجهت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها