معنی و ترجمه کلمه wall socket به فارسی wall socket یعنی چه

wall socket


علوم مهندسى : پريز روى ديوار
الکترونيک : پريز ديوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها