طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wall-mounted switch به فارسی wall-mounted switch یعنی چه

wall-mounted switch


کليد ديوارى
علوم مهندسى : کليدى که روى ديوار نصب مى شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها