طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wall به فارسی wall یعنی چه

wall


تيغه کشيدن ،مانع يکپارچه در پرش اسب مرکب از جعبه هاى روى هم ،جدار،محصور کردن ،حصار دار کردن ،ديوار کشيدن ،ديوارى
علوم مهندسى : ديوار
معمارى : ديوار
ورزش : ديواره
علوم هوايى : ديواره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها