طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه wangle به فارسی wangle یعنی چه

wangle


تلولو خوردن ،به حيله متوسل شدن ،لرزاندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها