معنی و ترجمه کلمه wanigan به فارسی wanigan یعنی چه

wanigan


خانه سيار، )waniggan(روپوش ،سقف تراکتور يا ماشين بارى
علوم نظامى : خانه هاى نصب شده روى تريلر سيار خانه پيش ساخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها