معنی و ترجمه کلمه wanly به فارسی wanly یعنی چه

wanly


)wandly(رنگ پريده ،کم خون ،زرد،کم رنگ ،رنگ پريده شدن يا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها